جمعه, 31 فروردین 1397

عناوین خبری

   دومین کارگاه آموزشیاخبار داخلی گنجینه
     دومین نشست تخصصی مدیران گنجینه ی آب استانهای کشور
دومین کارگاه آموزشی ضرورت حفاظت و نگهداری از سازه های آبی تاریخی
بیشتر ...
.............................................................................................................................

   اخبار داخلی گنجینه
     نشست تخصصی مدیران گنجینه ی آب استانهای کشور
بیانیه
بیشتر ...
.............................................................................................................................

   برداشتهای غیرمجاز مصالح رودخانه باعث تشدید حوادث سیل می شودخراسان رضوی
     برداشتهای غیرمجاز مصالح رودخانه باعث تشدید حوادث سیل می شود
مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل خراسان رضوی اعلام کرد برداشتهای غیرمجاز مصالح رودخانه ای باعث تغییر رژیم جریان رودخانه و به هم خوردن شرایط طبیعی آن می گردد.
بیشتر ...
.............................................................................................................................

   حفاظت و تثبیت ساحل رودخانه مرزی هریرود از اولویت های مهم دفتر رودخانه ها و سواحلخراسان رضوی
     حفاظت و تثبیت ساحل رودخانه مرزی هریرود از اولویت های مهم دفتر رودخانه ها و سواحل
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اعلام کرد : اجرای عملیات تثبیت دیواره های کناری رودخانه برای جلوگیری از فرسایش سواحل و جابجایی رودخانه ضرورت دارد.
بیشتر ...
.............................................................................................................................

   نصب 850 عدد تابلوی هشدار سیل در رودخانه های پرخطر استانخراسان رضوی
     نصب 850 عدد تابلوی هشدار سیل در رودخانه های پرخطر استان
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اعلام کرد : 850 عدد تابلوی هشدار سیل در رودخانه های پرخطر استان نصب شده است.
بیشتر ...
.............................................................................................................................

   آزادسازی و ساماندهی263 هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه های استان خراسان رضویخراسان رضوی
     آزادسازی و ساماندهی263 هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه های استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،در سال 96 ،263 هکتار از اراضی رودخانه های سطح استان آزادسازی و ساماندهی شده است
بیشتر ...
.............................................................................................................................

   برگزاری جلسه هماهنگی اجرای عملیات آزادسازی بستر و حریم رودخانه برازقخراسان رضوی
     برگزاری جلسه هماهنگی اجرای عملیات آزادسازی بستر و حریم رودخانه برازق
مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از برگزاری جلسه هماهنگی اجرای عملیات آزادسازی بستر و حریم رودخانه برازق در محل بخشداری شهر ششتمد با حضور دادستان و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سبزوار و نمایندگان مجاورین رودخانه برازق خبر داد.
بیشتر ...
.............................................................................................................................

   به زودی اولین مرحله بازگشایی و ساماندهی رودخانه و حریم دریاچه سد کارده آغاز می شود.خراسان رضوی
     به زودی اولین مرحله بازگشایی و ساماندهی رودخانه و حریم دریاچه سد کارده آغاز می شود.
مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اعلام کرد: به زودی اولین مرحله بازگشایی و ساماندهی رودخانه و حریم دریاچه سد کارده آغاز می شود. مهندس میرقاسمی عنوان کرد تمام مراحل قانونی برای آزادسازی و ساماندهی رودخانه و حریم دریاچه سد مذکور انجام شده است .
بیشتر ...
.............................................................................................................................

   تاکید شورای حفظ حقوق بیت المال بر آزادسازی و ساماندهی رودخانه و حریم سد دریاچه کاردهخراسان رضوی
     تاکید شورای حفظ حقوق بیت المال بر آزادسازی و ساماندهی رودخانه و حریم سد دریاچه کارده
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای از برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مورخ 15/12/96 خبرداد. در این جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال بر آزادسازی و ساماندهی حریم سد کارده ،خواستار صدور سند مالکیت برای این اراضی به نام دولت و به نمایندگی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی پس از بازگشایی اراضی بستر رودخانه مذکور تاکید کرد. همچنین خواستار جانمایی و نقشه های حد بستر و حریم رودخانه ها در بانک اطلاعات کاداستر به منظور پیشگیری از صدور سند برای اشخاص به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان شد.
بیشتر ...
.............................................................................................................................

   جلسه ویژه کمیسیون رسیدگی به اعتراضات حد بستر و حریم رودخانه کارده برگزار شد.خراسان رضوی
     جلسه ویژه کمیسیون رسیدگی به اعتراضات حد بستر و حریم رودخانه کارده برگزار شد.
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای از برگزاری جلسه ویژه کمیسیون رسیدگی به اعتراضات حد بستر و حریم رودخانه کارده خبر داد. مهندس میرقاسمی بیان داشت : با توجه به اینکه در نظر است به زودی طرح آزادسازی و ساماندهی حریم دریاچه سد و رودخانه کارده آغاز شود ، بنابراین برای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع حق الناس جلسه ویژه کمیسیون برای رسیدگی به اعتراضات حد بستر و حریم رودخانه ها تشکیل می گردد که تاکنون دو جلسه در تارخ 24/11/96و 25 /11/96 با حضور کارشناسان کمیسیون رسیدگی به اعتراضات حد بستر و حریم رودخانه ها برگزار شده است.
بیشتر ...
.............................................................................................................................

 
« 1 2 3 4 ... 5 41 » صفحه: